Dự đoán kết quả XSMB 5/3/2023 nhanh nhất – chính xác nhất. Các bộ số được thống kê bởi các chuyên gia, đội ngũ ban quản trị website. Tất cả chỉ dùng cho mục đích tham khảo, bạn nên cân nhắc trước khi chơi.

Dàn 64 số

05,50,15,51,25,52,35,53,45,54,55,65,56,75,57,85,58,95,59,04,40,14,41,24,42,34,43,44,64,46,74,47
84,48,94,49,07,70,17,71,27,72,37,73,67,76,77,87,78,97,79,02,20,12,21,22,32,23,62,26,82,28,92,29

Dàn 36 số

04,40,14,41,24,42,34,43,44,54,45,64,46,74,47,84,48,94,49,07,70,17,71,27,72,37,73,57,75,67,76,77,87,78,97,79

Dàn 19 số

40,14,42,34,54,45,47,84,49,07,71,27,73,57,76,77,97,79,94

Dàn 9 số

14,42,45,47,07,71,73,57,97
✨ STL 232
✨ Hạ càng 0,1,5,8
✨ kết càng 0,5

Loto nhiều người chơi

72 9,318 người chơi
62 8,564 người chơi
78 7,304 người chơi
22 6,368 người chơi
17 5,484 người chơi
73 4,949 người chơi
02 3,476 người chơi
13 2,795 người chơi
91 1,043 người chơi
28 850 người chơi

Đặc biệt nhiều người chơi

26 9,546 người chơi
72 8,421 người chơi
56 7,965 người chơi
57 6,088 người chơi
52 5,966 người chơi
69 4,091 người chơi
22 3,276 người chơi
76 2,049 người chơi
63 1,271 người chơi
97 655 người chơi

Lotto lâu chưa ra (lotto gan)

72 13 ngày
31 12 ngày
01 10 ngày
80 10 ngày
32 9 ngày
37 9 ngày
30 8 ngày
51 8 ngày
62 8 ngày
79 8 ngày
85 8 ngày
95 8 ngày
14 7 ngày
21 7 ngày
06 6 ngày
08 6 ngày
13 6 ngày
41 6 ngày
44 6 ngày
74 6 ngày
16 5 ngày
19 5 ngày
61 5 ngày
67 5 ngày
78 5 ngày
94 5 ngày

Loto ra nhiều trong tháng qua

04 16 lần
10 14 lần
17 14 lần
79 14 lần
16 13 lần
34 13 lần
35 13 lần
65 13 lần
40 12 lần
62 12 lần
64 12 lần
90 12 lần
92 12 lần
09 11 lần
39 11 lần
53 11 lần
60 11 lần
74 11 lần
82 11 lần
94 11 lần
96 11 lần
99 11 lần
15 10 lần
41 10 lần
44 10 lần
54 10 lần
58 10 lần
68 10 lần
86 10 lần
88 10 lần
91 10 lần

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

89 548 ngày
33 421 ngày
26 392 ngày
31 367 ngày
47 282 ngày
84 267 ngày
25 266 ngày
08 253 ngày
72 233 ngày
01 232 ngày
73 206 ngày
95 205 ngày
03 193 ngày
32 188 ngày
17 185 ngày
44 184 ngày
93 172 ngày
90 154 ngày
51 151 ngày
68 149 ngày
83 146 ngày
50 145 ngày
09 143 ngày
18 141 ngày
74 137 ngày
53 133 ngày
99 127 ngày
39 125 ngày