Dự đoán kết quả XSMB 7/3/2023 nhanh nhất – chính xác nhất. Các bộ số được thống kê bởi các chuyên gia, đội ngũ ban quản trị website. Tất cả chỉ dùng cho mục đích tham khảo, bạn nên cân nhắc trước khi chơi.

Dàn 64 số

04,40,14,41,24,42,34,43,44,54,45,64,46,74,47,84,48,94,49,02,20,12,21,22,32,23,52,25,62,26,72,27
82,28,92,29,09,90,19,91,39,93,59,95,69,96,79,97,89,98,99,07,70,17,71,37,73,57,75,67,76,77,87,78

Dàn 36 số

02,20,12,21,22,32,23,42,24,52,25,62,26,72,27,82,28,92,29,09,90,19,91,39,93,49,94,59,95,69,96,79,97,89,98,99

Dàn 19 số

12,21,23,42,52,25,26,72,28,92,90,19,39,93,59,95,97,89,99

Dàn 9 số

12,21,52,25,28,92,39,93,59,
✨ STL 645
✨ Hạ càng 2,5,3,9
✨ kết càng 0,1

Loto nhiều người chơi

32 9,748 người chơi
81 8,080 người chơi
46 7,907 người chơi
58 6,822 người chơi
78 5,229 người chơi
15 4,433 người chơi
68 3,943 người chơi
65 2,743 người chơi
48 1,607 người chơi
56 503 người chơi

Đặc biệt nhiều người chơi

47 9,274 người chơi
86 8,065 người chơi
17 7,667 người chơi
65 6,447 người chơi
31 5,021 người chơi
46 4,602 người chơi
64 3,749 người chơi
77 2,077 người chơi
54 1,638 người chơi
34 846 người chơi

Lotto lâu chưa ra (lotto gan)

72 15 ngày
31 14 ngày
80 12 ngày
30 10 ngày
51 10 ngày
95 10 ngày
14 9 ngày
21 9 ngày
06 8 ngày
13 8 ngày
61 7 ngày
67 7 ngày
00 6 ngày
04 6 ngày
24 6 ngày
36 6 ngày
90 6 ngày
03 5 ngày
12 5 ngày
42 5 ngày
59 5 ngày
64 5 ngày
93 5 ngày

Loto ra nhiều trong tháng qua

16 16 lần
04 15 lần
17 15 lần
79 15 lần
65 14 lần
09 13 lần
10 13 lần
34 13 lần
35 13 lần
58 13 lần
62 13 lần
40 12 lần
92 12 lần
41 11 lần
44 11 lần
60 11 lần
64 11 lần
82 11 lần
86 11 lần
90 11 lần
99 11 lần
15 10 lần
43 10 lần
53 10 lần
54 10 lần
68 10 lần
70 10 lần
78 10 lần
94 10 lần
96 10 lần
97 10 lần

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

89 550 ngày
33 423 ngày
26 394 ngày
31 369 ngày
47 284 ngày
84 269 ngày
25 268 ngày
08 255 ngày
72 235 ngày
01 234 ngày
73 208 ngày
95 207 ngày
03 195 ngày
32 190 ngày
17 187 ngày
44 186 ngày
93 174 ngày
90 156 ngày
51 153 ngày
68 151 ngày
83 148 ngày
50 147 ngày
09 145 ngày
74 139 ngày
53 135 ngày
99 129 ngày
39 127 ngày
04 126 ngày