Dự đoán kết quả XSMB 9/3/2023 nhanh nhất – chính xác nhất. Các bộ số được thống kê bởi các chuyên gia, đội ngũ ban quản trị website. Tất cả chỉ dùng cho mục đích tham khảo, bạn nên cân nhắc trước khi chơi.

Dàn 64 số

04,40,14,41,24,42,34,43,44,54,45,64,46,74,47,84,48,94,49,02,20,12,21,22,32,23,52,25,62,26,72,27
82,28,92,29,09,90,19,91,39,93,59,95,69,96,79,97,89,98,99,07,70,17,71,37,73,57,75,67,76,77,87,78

Dàn 36 số

02,20,12,21,22,32,23,42,24,52,25,62,26,72,27,82,28,92,29,09,90,19,91,39,93,49,94,59,95,69,96,79,97,89,98,99

Dàn 19 số

12,21,23,42,52,25,26,72,28,92,90,19,39,93,59,95,97,89,99

Dàn 9 số

12,21,52,25,28,92,39,93,59
✨ STL 121
✨ Hạ càng 0,5,8,6
✨ kết càng 0,5

Loto nhiều người chơi

35 9,608 người chơi
52 9,000 người chơi
25 7,501 người chơi
58 6,071 người chơi
78 5,026 người chơi
24 4,150 người chơi
68 3,906 người chơi
42 2,636 người chơi
48 1,501 người chơi
56 540 người chơi

Đặc biệt nhiều người chơi

24 9,277 người chơi
44 8,516 người chơi
17 7,297 người chơi
65 6,610 người chơi
10 5,395 người chơi
46 4,323 người chơi
57 3,579 người chơi
77 2,278 người chơi
54 1,465 người chơi
34 970 người chơi

Lotto lâu chưa ra (lotto gan)

42 16 ngày
56 15 ngày
71 13 ngày
20 11 ngày
95 11 ngày
21 10 ngày
06 9 ngày
13 9 ngày
67 8 ngày
24 7 ngày
87 7 ngày
91 7 ngày
25 6 ngày
12 6 ngày
42 6 ngày
59 6 ngày
64 6 ngày
93 6 ngày
15 5 ngày
20 5 ngày
27 5 ngày
33 5 ngày
54 5 ngày
75 5 ngày
81 5 ngày
82 5 ngày
91 5 ngày
98 5 ngày

Loto ra nhiều trong tháng qua

02 16 lần
18 16 lần
68 15 lần
20 14 lần
17 14 lần
79 14 lần
34 13 lần
35 13 lần
40 13 lần
41 13 lần
58 13 lần
62 13 lần
92 13 lần
09 12 lần
44 12 lần
55 11 lần
82 11 lần
86 11 lần
15 10 lần
39 10 lần
43 10 lần
53 10 lần
54 10 lần
60 10 lần
64 10 lần
68 10 lần
70 10 lần
90 10 lần
96 10 lần
97 10 lần
99 10 lần

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

89 552 ngày
33 425 ngày
26 396 ngày
31 371 ngày
47 286 ngày
84 271 ngày
25 270 ngày
08 257 ngày
72 237 ngày
01 236 ngày
73 210 ngày
95 209 ngày
03 197 ngày
32 192 ngày
17 189 ngày
44 188 ngày
93 176 ngày
90 158 ngày
51 155 ngày
68 153 ngày
83 150 ngày
50 149 ngày
09 147 ngày
74 141 ngày
53 137 ngày
99 131 ngày
39 129 ngày
04 128 ngày