Dự đoán kết quả XSMB 17/01/2023 nhanh nhất – chính xác nhất. Các bộ số được thống kê bởi các chuyên gia, đội ngũ ban quản trị website. Tất cả chỉ dùng cho mục đích tham khảo, bạn nên cân nhắc trước khi chơi.

Dàn 64 số

03,30,13,31,23,32,33,43,34,53,35,63,36,73,37,83,38,93,39,06,60,16,61,26,62,46,64,56,65,66,76,67
86,68,96,69,08,80,18,81,28,82,48,84,58,85,78,87,88,98,89,09,90,19,91,29,92,49,94,59,95,79,97,99

Dàn 36 số

06,60,16,61,26,62,36,63,46,64,56,65,66,76,67,86,68,96,69,08,80,18,81,28,82,38,83,48,84,58,85,78,87,88,98,89

Dàn 19 số

06,60,61,26,63,46,56,65,67,86,69,08,18,81,82,38,85,78,87,88

Dàn 9 số

61,26,56,65,86,69,81,82,87
✨ STL 690
✨ Hạ càng 2,4,7,9
✨ kết càng 8,5

Loto nhiều người chơi

19 9,000 người chơi
49 8,019 người chơi
41 7,252 người chơi
89 6,945 người chơi
59 5,358 người chơi
23 4,228 người chơi
47 3,542 người chơi
04 2,053 người chơi
84 1,557 người chơi
96 756 người chơi

Đặc biệt nhiều người chơi

67 9,535 người chơi
87 8,686 người chơi
68 7,903 người chơi
78 6,295 người chơi
52 5,891 người chơi
35 4,347 người chơi
65 3,050 người chơi
38 2,063 người chơi
53 1,630 người chơi
47 871 người chơi

Lotto lâu chưa ra (lotto gan)

36 17 ngày
63 15 ngày
72 13 ngày
20 12 ngày
06 9 ngày
48 9 ngày
39 8 ngày
58 8 ngày
03 7 ngày
26 7 ngày
59 7 ngày
65 7 ngày
09 6 ngày
43 6 ngày
46 6 ngày
51 6 ngày
61 6 ngày
88 6 ngày
11 5 ngày
15 5 ngày
17 5 ngày
31 5 ngày
76 5 ngày
89 5 ngày
97 5 ngày

Loto ra nhiều trong tháng qua

79 16 lần
34 15 lần
38 15 lần
82 15 lần
73 14 lần
91 14 lần
12 13 lần
60 13 lần
27 12 lần
35 12 lần
96 12 lần
16 11 lần
42 11 lần
62 11 lần
64 11 lần
67 11 lần
92 11 lần
05 10 lần
10 10 lần
18 10 lần
29 10 lần
30 10 lần
31 10 lần
41 10 lần
45 10 lần
50 10 lần
54 10 lần
57 10 lần
65 10 lần
68 10 lần
75 10 lần

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

89 505 ngày
20 468 ngày
33 378 ngày
26 349 ngày
66 347 ngày
31 324 ngày
56 316 ngày
63 308 ngày
75 247 ngày
47 239 ngày
84 224 ngày
25 223 ngày
08 210 ngày
72 190 ngày
01 189 ngày
64 184 ngày
61 177 ngày
02 175 ngày
58 174 ngày
73 163 ngày
95 162 ngày
13 155 ngày
82 152 ngày
03 150 ngày
32 145 ngày
17 142 ngày
44 141 ngày
55 139 ngày
16 132 ngày
93 129 ngày
35 128 ngày