Mệnh hỏa với mệnh hỏa có hợp nhau không?

Trong Ngũ hành có 5 cung mệnh là Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Trong đó, Mệnh Hỏa là đại diện cho sự sống, tượng trưng cho lửa. Những người có cung mệnh này tượng trưng cho công bằng, công lý và danh dự. Tuy nhiên nó cùng là đại diện cho chiến tranh, sự khiêu … Đọc tiếp Mệnh hỏa với mệnh hỏa có hợp nhau không?