Cùng Kubet soi cầu, dự đoán kết quả XSMB 02/08/2023 nhanh nhất – chính xác nhất. Các bộ số được thống kê bởi các chuyên gia, đội ngũ ban quản trị website. Tất cả chỉ dùng cho mục đích tham khảo, bạn nên cân nhắc trước khi chơi.

Dàn 64 số

02,20,12,21,22,32,23,42,24,52,25,62,26,72,27,82,28,92,29,03,30,13,31,33,43,34,53,35,63,36,73,37
83,38,93,39,04,40,14,41,44,54,45,64,46,74,47,84,48,94,49,05,50,15,51,55,65,56,75,57,85,58,95,59

Dàn 36 số

03,30,13,31,23,32,33,43,34,53,35,63,36,73,37,83,38,93,39,04,40,14,41,24,42,44,54,45,64,46,74,47,84,48,94,49

Dàn 19 số

13,31,23,32,63,36,73,37,04,40,14,41,46,74,47,84,48

Dàn 9 số

31,23,32,37,04,40,74,47,84,
✨ STL 753
✨ Hạ càng 1,3,6,9
✨ kết càng 2,8

Loto nhiều người chơi

09 8,854 người chơi
70 7,824 người chơi
50 6,892 người chơi
71 5,634 người chơi
14 4,297 người chơi
10 3,996 người chơi
40 2,745 người chơi
05 1,387 người chơi
57 938 người chơi

Đặc biệt nhiều người chơi

12 9,930 người chơi
28 8,368 người chơi
27 7,635 người chơi
71 6,853 người chơi
19 5,284 người chơi
41 4,104 người chơi
43 3,521 người chơi
37 2,411 người chơi
73 1,989 người chơi
31 999 người chơi

Lotto lâu chưa ra (lotto gan)

99 18 ngày
70 16 ngày
73 15 ngày
16 13 ngày
62 8 ngày
97 8 ngày
05 7 ngày
17 6 ngày
19 6 ngày
32 6 ngày
53 6 ngày
08 5 ngày
10 5 ngày
14 5 ngày
29 5 ngày
42 5 ngày
47 5 ngày
57 5 ngày
66 5 ngày

Loto ra nhiều trong tháng qua

60 16 lần
08 15 lần
61 15 lần
83 14 lần
19 13 lần
52 13 lần
72 13 lần
22 12 lần
24 12 lần
64 12 lần
90 12 lần
05 11 lần
26 11 lần
42 11 lần
57 11 lần
67 11 lần
89 11 lần
92 11 lần
01 10 lần
06 10 lần
21 10 lần
28 10 lần
34 10 lần
35 10 lần
36 10 lần
37 10 lần
49 10 lần
95 10 lần

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

84 417 ngày
25 416 ngày
01 382 ngày
90 304 ngày
50 295 ngày
09 293 ngày
74 287 ngày
99 277 ngày
10 260 ngày
78 230 ngày
07 226 ngày
00 214 ngày
12 210 ngày
40 195 ngày
82 191 ngày
69 189 ngày
38 181 ngày
13 171 ngày
16 169 ngày
35 165 ngày
27 154 ngày
43 150 ngày
77 147 ngày
87 146 ngày
24 139 ngày
89 137 ngày
03 135 ngày
92 134 ngày
64 133 ngày
73 129 ngày
28 126 ngày