Cùng Kubet soi cầu, dự đoán kết quả XSMB 04/04/2023 nhanh nhất – chính xác nhất. Các bộ số được thống kê bởi các chuyên gia, đội ngũ ban quản trị website. Tất cả chỉ dùng cho mục đích tham khảo, bạn nên cân nhắc trước khi chơi. 

Dàn 64 số

07,70,17,71,27,72,37,73,47,74,57,75,67,76,77,87,78,97,79,04,40,14,41,24,42,34,43,44,54,45,64,46
84,48,94,49,08,80,18,81,28,82,38,83,58,85,68,86,88,98,89,02,20,12,21,22,32,23,52,25,62,26,92,29

Dàn 36 số

04,40,14,41,24,42,34,43,44,54,45,64,46,74,47,84,48,94,49,08,80,18,81,28,82,38,83,58,85,68,86,78,87,88,98,89

Dàn 19 số

14,41,34,43,46,74,48,94,94,49,18,81,38,83,86,78,98,58,85

Dàn 9 số

34,43,48,94,18,81,86
✨ STL 683
✨ Hạ càng 1,4,7,8
✨ kết càng 2,0

Loto nhiều người chơi

58 9,400 người chơi
15 8,477 người chơi
79 7,560 người chơi
17 6,450 người chơi
41 5,333 người chơi
59 4,634 người chơi
70 3,711 người chơi
28 2,390 người chơi
18 1,124 người chơi
81 795 người chơi

Đặc biệt nhiều người chơi

35 9,128 người chơi
50 8,880 người chơi
30 7,786 người chơi
15 6,485 người chơi
45 5,183 người chơi
57 4,776 người chơi
58 3,786 người chơi
34 2,408 người chơi
73 1,260 người chơi
69 659 người chơi

Lotto lâu chưa ra (lotto gan)

11 17 ngày
27 16 ngày
15 13 ngày
35 10 ngày
14 9 ngày
59 9 ngày
79 9 ngày
63 8 ngày
00 7 ngày
05 7 ngày
31 7 ngày
88 7 ngày
01 6 ngày
26 6 ngày
30 6 ngày
38 6 ngày
43 6 ngày
82 6 ngày
10 5 ngày
60 5 ngày
66 5 ngày
80 5 ngày
98 5 ngày
Lotto ra nhiều trong tháng qua:

Loto ra nhiều trong tháng qua

56 18 lần
44 15 lần
74 15 lần
85 15 lần
95 14 lần
26 13 lần
46 13 lần
09 11 lần
16 11 lần
23 11 lần
33 11 lần
34 11 lần
49 11 lần
58 11 lần
60 11 lần
78 11 lần
81 11 lần
89 11 lần
04 10 lần
05 10 lần
08 10 lần
17 10 lần
20 10 lần
22 10 lần
32 10 lần
39 10 lần
41 10 lần
57 10 lần
63 10 lần
72 10 lần
73 10 lần
79 10 lần
92 10 lần
97 10 lần

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

26 422 ngày
31 397 ngày
47 312 ngày
84 297 ngày
25 296 ngày
08 283 ngày
72 263 ngày
01 262 ngày
32 218 ngày
17 215 ngày
93 202 ngày
90 184 ngày
51 181 ngày
68 179 ngày
50 175 ngày
09 173 ngày
74 167 ngày
53 163 ngày
99 157 ngày
39 155 ngày
85 151 ngày
46 148 ngày
10 140 ngày
11 138 ngày
06 135 ngày
29 128 ngày