Cùng Kubet soi cầu, dự đoán kết quả XSMB 05/04/2023 nhanh nhất – chính xác nhất. Các bộ số được thống kê bởi các chuyên gia, đội ngũ ban quản trị website. Tất cả chỉ dùng cho mục đích tham khảo, bạn nên cân nhắc trước khi chơi. 

Dàn 64 số

05,50,15,51,25,52,35,53,45,54,55,65,56,75,57,85,58,95,59,09,90,19,91,29,92,39,93,49,94,69,96,79
97,89,98,99,04,40,14,41,24,42,34,43,44,64,46,74,47,84,48,02,20,12,21,22,32,23,62,26,72,27,82,28

Dàn 36 số

09,90,19,91,29,92,39,93,49,94,59,95,69,96,79,97,89,98,99,04,40,14,41,24,42,34,43,44,54,45,64,46,74,47,84,48

Dàn 19 số

90,19,39,93,94,59,96,79,98,99,40,14,41,42,34,43,46,74,47

Dàn 9 số

19,39,93,96,79,98,99,43,46
✨ STL 743
✨ Hạ càng 2,4,6,7
✨ kết càng 1,7

Loto nhiều người chơi

58 9,229 người chơi
15 8,353 người chơi
79 7,456 người chơi
17 6,631 người chơi
41 5,216 người chơi
59 4,183 người chơi
70 3,667 người chơi
28 2,383 người chơi
18 1,265 người chơi
81 681 người chơi

Đặc biệt nhiều người chơi

35 9,018 người chơi
50 8,805 người chơi
30 7,515 người chơi
15 6,816 người chơi
45 5,678 người chơi
57 4,004 người chơi
58 3,189 người chơi
34 2,630 người chơi
73 1,179 người chơi
69 601 người chơi

Lotto lâu chưa ra (lotto gan)

11 18 ngày
27 17 ngày
35 11 ngày
14 10 ngày
79 10 ngày
63 9 ngày
00 8 ngày
05 8 ngày
31 8 ngày
26 7 ngày
30 7 ngày
43 7 ngày
10 6 ngày
60 6 ngày
66 6 ngày
98 6 ngày
12 5 ngày
13 5 ngày
20 5 ngày
37 5 ngày
64 5 ngày
74 5 ngày
94 5 ngày
Lotto ra nhiều trong tháng qua:

Loto ra nhiều trong tháng qua

56 18 lần
44 16 lần
74 15 lần
85 15 lần
95 14 lần
46 13 lần
26 12 lần
33 12 lần
34 12 lần
04 11 lần
23 11 lần
81 11 lần
05 10 lần
08 10 lần
16 10 lần
17 10 lần
20 10 lần
22 10 lần
39 10 lần
49 10 lần
50 10 lần
57 10 lần
60 10 lần
72 10 lần
78 10 lần
79 10 lần
84 10 lần
89 10 lần
92 10 lần
97 10 lần

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

26 423 ngày
31 398 ngày
47 313 ngày
84 298 ngày
25 297 ngày
08 284 ngày
72 264 ngày
01 263 ngày
32 219 ngày
17 216 ngày
93 203 ngày
90 185 ngày
51 182 ngày
68 180 ngày
50 176 ngày
09 174 ngày
74 168 ngày
53 164 ngày
99 158 ngày
39 156 ngày
85 152 ngày
46 149 ngày
10 141 ngày
11 139 ngày
06 136 ngày
29 129 ngày
96 125 ngày
48 ngày
10 140 ngày
11 138 ngày
06 135 ngày
29 128 ngày