Cùng Kubet soi cầu, dự đoán kết quả XSMB 05/06/2023 nhanh nhất – chính xác nhất. Các bộ số được thống kê bởi các chuyên gia, đội ngũ ban quản trị website. Tất cả chỉ dùng cho mục đích tham khảo, bạn nên cân nhắc trước khi chơi. 

Dàn 64 số

02,20,12,21,22,32,23,42,24,52,25,62,26,72,27,82,28,92,29,05,50,15,51,35,53,45,54,55,65,56,75,57
85,58,95,59,01,10,11,31,13,41,14,61,16,71,17,81,18,91,19,07,70,37,73,47,74,67,76,77,87,78,97,79

Dàn 36 số

01,10,11,21,12,31,13,41,14,51,15,61,16,71,17,81,18,91,19,07,70,27,72,37,73,47,74,57,75,67,76,77,87,78,97,79

Dàn 19 số

07,70,17,71,27,72,37,73,47,74,57,75,67,76,77,87,78,97,79

Dàn 9 số

71,27,72,37,73,47,74,57,75
✨ STL 484
✨ Hạ càng 2,6,5,9
✨ kết càng 0,4

Loto nhiều người chơi

10 9,372 người chơi
89 8,243 người chơi
60 7,402 người chơi
17 6,734 người chơi
34 5,090 người chơi
30 4,236 người chơi
53 3,288 người chơi
35 2,049 người chơi
20 1,881 người chơi
36 720 người chơi

Đặc biệt nhiều người chơi

60 9,688 người chơi
46 8,277 người chơi
02 7,685 người chơi
04 6,100 người chơi
90 5,811 người chơi
74 4,117 người chơi
06 3,563 người chơi
20 2,883 người chơi
45 1,338 người chơi
21 759 người chơi

Lotto lâu chưa ra (lotto gan)

09 13 ngày
14 13 ngày
03 9 ngày
47 9 ngày
86 9 ngày
95 9 ngày
01 8 ngày
11 8 ngày
31 8 ngày
32 7 ngày
59 7 ngày
74 7 ngày
80 7 ngày
36 6 ngày
38 6 ngày
48 6 ngày
49 6 ngày
92 6 ngày
94 6 ngày
33 5 ngày
37 5 ngày
68 5 ngày

Loto ra nhiều trong tháng qua

67 17 lần
84 15 lần
08 14 lần
41 14 lần
42 14 lần
40 13 lần
43 13 lần
56 13 lần
62 13 lần
87 13 lần
91 13 lần
00 12 lần
21 12 lần
16 11 lần
19 11 lần
27 11 lần
36 11 lần
37 11 lần
49 11 lần
53 11 lần
64 11 lần
71 11 lần
79 11 lần
93 11 lần
97 11 lần
30 10 lần
38 10 lần
44 10 lần
51 10 lần
54 10 lần

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

84 359 ngày
25 358 ngày
01 324 ngày
93 264 ngày
90 246 ngày
51 243 ngày
68 241 ngày
50 237 ngày
09 235 ngày
74 229 ngày
99 219 ngày
10 202 ngày
06 197 ngày
29 190 ngày
22 174 ngày
78 172 ngày
80 170 ngày
88 169 ngày
07 168 ngày
86 166 ngày
00 156 ngày
12 152 ngày
42 140 ngày
62 138 ngày
40 137 ngày
82 133 ngày
69 131 ngày