Cùng Kubet soi cầu, dự đoán kết quả XSMB 06/04/2023 nhanh nhất – chính xác nhất. Các bộ số được thống kê bởi các chuyên gia, đội ngũ ban quản trị website. Tất cả chỉ dùng cho mục đích tham khảo, bạn nên cân nhắc trước khi chơi. 

Dàn 64 số

05,50,15,51,25,52,35,53,45,54,55,65,56,75,57,85,58,95,59,09,90,19,91,29,92,39,93,49,94,69,96,79
97,89,98,99,04,40,14,41,24,42,34,43,44,64,46,74,47,84,48,02,20,12,21,22,32,23,62,26,72,27,82,28

Dàn 36 số

09,90,19,91,29,92,39,93,49,94,59,95,69,96,79,97,89,98,99,04,40,14,41,24,42,34,43,44,54,45,64,46,74,47,84,48

Dàn 19 số

90,19,39,93,94,59,96,79,98,99,40,14,41,42,34,43,46,74,47

Dàn 9 số

19,39,93,96,79,98,99,43,46
✨ STL 654
✨ Hạ càng 1,6,8,3
✨ kết càng 2,0

Loto nhiều người chơi

58 9,994 người chơi
15 8,217 người chơi
79 7,405 người chơi
17 6,022 người chơi
41 5,829 người chơi
59 4,737 người chơi
70 3,376 người chơi
28 2,757 người chơi
18 1,235 người chơi
81 707 người chơi

Đặc biệt nhiều người chơi

35 9,669 người chơi
50 8,865 người chơi
30 7,570 người chơi
15 6,738 người chơi
45 5,636 người chơi
57 4,326 người chơi
58 3,335 người chơi
34 2,561 người chơi
73 1,400 người chơi
69 558 người chơi

Lotto lâu chưa ra (lotto gan)

11 19 ngày
35 12 ngày
63 10 ngày
05 9 ngày
31 9 ngày
30 8 ngày
43 8 ngày
10 7 ngày
60 7 ngày
98 7 ngày
12 6 ngày
37 6 ngày
64 6 ngày
74 6 ngày
94 6 ngày
03 5 ngày
08 5 ngày
22 5 ngày
41 5 ngày
51 5 ngày
68 5 ngày
92 5 ngày

Loto ra nhiều trong tháng qua

56 18 lần
44 15 lần
85 15 lần
74 14 lần
95 14 lần
26 13 lần
33 12 lần
46 12 lần
49 12 lần
81 12 lần
04 11 lần
20 11 lần
34 11 lần
72 11 lần
05 10 lần
22 10 lần
23 10 lần
39 10 lần
50 10 lần
59 10 lần
60 10 lần
78 10 lần
79 10 lần
84 10 lần
89 10 lần
92 10 lần

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

31 399 ngày
47 314 ngày
84 299 ngày
25 298 ngày
08 285 ngày
72 265 ngày
01 264 ngày
32 220 ngày
17 217 ngày
93 204 ngày
90 186 ngày
51 183 ngày
68 181 ngày
50 177 ngày
09 175 ngày
74 169 ngày
53 165 ngày
99 159 ngày
39 157 ngày
85 153 ngày
46 150 ngày
10 142 ngày
11 140 ngày
06 137 ngày
29 130 ngày
96 126 ngày
48 ngày
10 140 ngày
11 138 ngày
06 135 ngày
29 128 ngày