Cùng Kubet soi cầu, dự đoán kết quả XSMB 06/06/2023 nhanh nhất – chính xác nhất. Các bộ số được thống kê bởi các chuyên gia, đội ngũ ban quản trị website. Tất cả chỉ dùng cho mục đích tham khảo, bạn nên cân nhắc trước khi chơi. 

Dàn 64 số

01,10,11,21,12,31,13,41,14,51,15,61,16,71,17,81,18,91,19,05,50,25,52,35,53,45,54,55,65,56,75,57
85,58,95,59,00,20,02,30,03,40,04,60,06,70,07,80,08,90,09,23,32,33,43,34,63,36,73,37,83,38,93,39

Dàn 36 số

05,50,15,51,25,52,35,53,45,54,55,65,56,75,57,85,58,95,59,00,10,01,20,02,30,03,40,04,60,06,70,07,80,08,90,09

Dàn 19 số

05,50,15,51,25,52,35,53,45,54,55,65,56,75,57,85,58,95,59

Dàn 9 số

25,52,35,53,45,54,55,65,56
✨ STL 535
✨ Hạ càng 1,8,2,5
✨ kết càng 7,6

Loto nhiều người chơi

58 9,881 người chơi
83 8,074 người chơi
05 7,288 người chơi
80 6,652 người chơi
57 5,829 người chơi
78 4,692 người chơi
30 3,936 người chơi
02 2,648 người chơi
15 1,342 người chơi
31 805 người chơi

Đặc biệt nhiều người chơi

24 9,102 người chơi
14 8,200 người chơi
21 7,380 người chơi
51 6,064 người chơi
43 5,592 người chơi
23 4,348 người chơi
35 3,361 người chơi
44 2,904 người chơi
45 1,033 người chơi
22 921 người chơi

Lotto lâu chưa ra (lotto gan)

09 14 ngày
14 14 ngày
03 10 ngày
47 10 ngày
86 10 ngày
01 9 ngày
11 9 ngày
31 9 ngày
32 8 ngày
59 8 ngày
74 8 ngày
80 8 ngày
36 7 ngày
38 7 ngày
49 7 ngày
94 7 ngày
33 6 ngày
68 6 ngày
02 5 ngày
13 5 ngày
24 5 ngày
56 5 ngày
60 5 ngày
61 5 ngày
66 5 ngày

Loto ra nhiều trong tháng qua

67 17 lần
84 15 lần
41 14 lần
08 13 lần
21 13 lần
40 13 lần
42 13 lần
43 13 lần
56 13 lần
87 13 lần
91 13 lần
79 12 lần
00 11 lần
36 11 lần
37 11 lần
44 11 lần
49 11 lần
53 11 lần
62 11 lần
64 11 lần
71 11 lần
93 11 lần
05 10 lần
27 10 lần
30 10 lần
50 10 lần
51 10 lần
54 10 lần
65 10 lần
70 10 lần

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

84 360 ngày
25 359 ngày
01 325 ngày
93 265 ngày
90 247 ngày
51 244 ngày
68 242 ngày
50 238 ngày
09 236 ngày
74 230 ngày
99 220 ngày
10 203 ngày
06 198 ngày
29 191 ngày
22 175 ngày
78 173 ngày
80 171 ngày
88 170 ngày
07 169 ngày
86 167 ngày
00 157 ngày
12 153 ngày
42 141 ngày
62 139 ngày
40 138 ngày
82 134 ngày
69 132 ngày