Cùng Kubet soi cầu, dự đoán kết quả XSMB 07/06/2023 nhanh nhất – chính xác nhất. Các bộ số được thống kê bởi các chuyên gia, đội ngũ ban quản trị website. Tất cả chỉ dùng cho mục đích tham khảo, bạn nên cân nhắc trước khi chơi. 

Dàn 64 số

00,10,01,20,02,30,03,40,04,50,05,60,06,70,07,80,08,90,09,13,31,23,32,33,43,34,53,35,63,36,73,37
83,38,93,39,18,81,28,82,48,84,58,85,68,86,78,87,88,98,89,16,61,26,62,46,64,56,65,66,76,67,96,69

Dàn 36 số

03,30,13,31,23,32,33,43,34,53,35,63,36,73,37,83,38,93,39,08,80,18,81,28,82,48,84,58,85,68,86,78,87,88,98,89

Dàn 19 số

08,80,18,81,28,82,38,83,48,84,58,85,68,86,78,87,88,98,89

Dàn 9 số

28,82,38,83,48,84,58,85,68
✨ STL 484
✨ Hạ càng 0,3,2,7
✨ kết càng 9,1

Loto nhiều người chơi

37 9,874 người chơi
43 8,687 người chơi
23 7,651 người chơi
13 6,552 người chơi
48 5,155 người chơi
24 4,600 người chơi
33 3,520 người chơi
88 2,177 người chơi
36 1,128 người chơi
63 916 người chơi

Đặc biệt nhiều người chơi

23 9,386 người chơi
78 8,045 người chơi
68 7,820 người chơi
35 6,806 người chơi
34 5,363 người chơi
86 4,464 người chơi
01 3,215 người chơi
58 2,581 người chơi
91 1,110 người chơi
08 540 người chơi

Lotto lâu chưa ra (lotto gan)

09 15 ngày
14 15 ngày
03 11 ngày
01 10 ngày
11 10 ngày
32 9 ngày
74 9 ngày
80 9 ngày
38 8 ngày
49 8 ngày
94 8 ngày
33 7 ngày
02 6 ngày
24 6 ngày
56 6 ngày
60 6 ngày
66 6 ngày
78 6 ngày
87 6 ngày
96 6 ngày
04 5 ngày
35 5 ngày
71 5 ngày
72 5 ngày
77 5 ngày

Loto ra nhiều trong tháng qua

67 16 lần
08 14 lần
41 14 lần
84 14 lần
43 13 lần
56 13 lần
79 13 lần
91 13 lần
21 12 lần
42 12 lầ
62 12 lần
87 12 lần
00 11 lần
40 11 lần
44 11 lần
49 11 lần
53 11 lần
70 11 lần
71 11 lần
93 11 lần
05 10 lần
19 10 lần
27 10 lần
30 10 lần
34 10 lần
36 10 lần
37 10 lần
50 10 lần
51 10 lần
54 10 lần

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

84 361 ngày
25 360 ngày
01 326 ngày
93 266 ngày
90 248 ngày
51 245 ngày
68 243 ngày
50 239 ngày
09 237 ngày
74 231 ngày
99 221 ngày
10 204 ngày
06 199 ngày
29 192 ngày
22 176 ngày
78 174 ngày
80 172 ngày
88 171 ngày
07 170 ngày
86 168 ngày
00 158 ngày
12 154 ngày
42 142 ngày
62 140 ngày
40 139 ngày
82 135 ngày
69 133 ngày
38 125 ngày