Cùng Kubet soi cầu, dự đoán kết quả XSMB 08/04/2023 nhanh nhất – chính xác nhất. Các bộ số được thống kê bởi các chuyên gia, đội ngũ ban quản trị website. Tất cả chỉ dùng cho mục đích tham khảo, bạn nên cân nhắc trước khi chơi. 

Dàn 64 số

06,60,16,61,26,62,36,63,46,64,56,65,66,76,67,86,68,96,69,04,40,14,41,24,42,34,43,44,54,45,74,47
84,48,94,49,02,20,12,21,22,32,23,52,25,72,27,82,28,92,29,08,80,18,81,38,83,58,85,78,87,88,98,89

Dàn 36 số

04,40,14,41,24,42,34,43,44,54,45,64,46,74,47,84,48,94,49,02,20,12,21,22,32,23,52,25,62,26,72,27,82,28,92,29

Dàn 19 số

14,41,34,43,44,64,46,84,48,02,20,12,32,23,62,26,27,82,29

Dàn 9 số

41,34,64,46,02,20,23,62,26
✨ STL 858
✨ Hạ càng 1,4,6,9
✨ kết càng 2,7

Loto nhiều người chơi

13 9,242 người chơi
30 8,917 người chơi
08 7,131 người chơi
32 6,654 người chơi
41 5,830 người chơi
40 4,877 người chơi
10 3,270 người chơi
41 2,990 người chơi
18 1,595 người chơi
35 541 người chơi

Đặc biệt nhiều người chơi

53 9,604 người chơi
80 8,275 người chơi
40 7,772 người chơi
88 6,154 người chơi
18 5,103 người chơi
68 4,973 người chơi
58 3,416 người chơi
08 2,757 người chơi
89 1,952 người chơi
20 654 người chơi

Lotto lâu chưa ra (lotto gan)

35 14 ngày
43 10 ngày
98 9 ngày
37 8 ngày
74 8 ngày
94 8 ngày
03 7 ngày
41 7 ngày
92 7 ngày
02 6 ngày
18 6 ngày
28 6 ngày
48 6 ngày
61 6 ngày
62 6 ngày
75 6 ngày
07 5 ngày
17 5 ngày
19 5 ngày
40 5 ngày
54 5 ngày
67 5 ngày
70 5 ngày
73 5 ngày
77 5 ngày
87 5 ngày
95 5 ngày
97 5 ngày

Loto ra nhiều trong tháng qua

56 18 lần
44 16 lần
49 14 lần
74 14 lần
85 14 lần
95 14 lần
33 13 lần
26 12 lần
34 12 lần
46 12 lần
72 12 lần
04 11 lần
05 11 lần
20 11 lần
22 11 lần
47 11 lần
50 11 lần
58 11 lần
60 11 lần
63 11 lần
08 10 lần
10 10 lần
39 10 lần
42 10 lần
79 10 lần
89 10 lần

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

31 401 ngày
47 316 ngày
84 301 ngày
25 300 ngày
08 287 ngày
72 267 ngày
01 266 ngày
32 222 ngày
17 219 ngày
93 206 ngày
90 188 ngày
51 185 ngày
68 183 ngày
50 179 ngày
09 177 ngày
74 171 ngày
53 167 ngày
99 161 ngày
39 159 ngày
85 155 ngày
46 152 ngày
10 144 ngày
06 139 ngày
29 132 ngày
96 128 ngày