Cùng Kubet soi cầu, dự đoán kết quả XSMB 08/06/2023 nhanh nhất – chính xác nhất. Các bộ số được thống kê bởi các chuyên gia, đội ngũ ban quản trị website. Tất cả chỉ dùng cho mục đích tham khảo, bạn nên cân nhắc trước khi chơi. 

Dàn 64 số

00,10,01,20,02,30,03,40,04,50,05,60,06,70,07,80,08,90,09,11,21,12,31,13,41,14,51,15,61,16,71,17
81,18,91,19,28,82,38,83,48,84,58,85,68,86,78,87,88,98,89,25,52,35,53,45,54,55,65,56,75,57,95,59

Dàn 36 số

01,10,11,21,12,31,13,41,14,51,15,61,16,71,17,81,18,91,19,08,80,28,82,38,83,48,84,58,85,68,86,78,87,88,98,89

Dàn 19 số

01,10,11,21,12,31,13,41,14,51,15,61,16,71,17,81,18,91,19

Dàn 9 số

12,31,13,41,14,51,15,61,16
✨ STL 525
✨ Hạ càng 8,7,1,5
✨ kết càng 4,6

Loto nhiều người chơi

68 9,799 người chơi
27 8,066 người chơi
82 7,378 người chơi
58 6,942 người chơi
25 5,085 người chơi
06 4,463 người chơi
26 3,621 người chơi
67 2,600 người chơi
89 1,455 người chơi
22 734 người chơi

Đặc biệt nhiều người chơi

48 9,853 người chơi
97 8,644 người chơi
14 7,995 người chơi
54 6,350 người chơi
13 5,559 người chơi
49 4,114 người chơi
04 3,521 người chơi
51 2,821 người chơi
31 1,565 người chơi
45 986 người chơi

Lotto lâu chưa ra (lotto gan)

09 16 ngày
03 12 ngày
01 11 ngày
11 11 ngày
32 10 ngày
74 10 ngày
80 10 ngày
94 9 ngày
33 8 ngày
02 7 ngày
60 7 ngày
78 7 ngày
87 7 ngày
96 7 ngày
04 6 ngày
35 6 ngày
71 6 ngày
91 6 ngày
29 5 ngày
53 5 ngày
54 5 ngày
85 5 ngày

Loto ra nhiều trong tháng qua

67 16 lần
56 15 lần
08 14 lần
41 13 lần
43 13 lần
79 13 lần
91 13 lần
42 12 lần
49 12 lần
84 12 lần
87 12 lần
21 11 lần
34 11 lần
53 11 lần
57 11 lần
70 11 lần
82 11 lần
00 10 lần
05 10 lần
18 10 lần
19 10 lần
27 10 lần
30 10 lần
37 10 lần
38 10 lần
40 10 lần
44 10 lần
50 10 lần
51 10 lần
54 10 lần

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

84 362 ngày
25 361 ngày
01 327 ngày
93 267 ngày
90 249 ngày
51 246 ngày
68 244 ngày
50 240 ngày
09 238 ngày
74 232 ngày
99 222 ngày
10 205 ngày
06 200 ngày
29 193 ngày
22 177 ngày
78 175 ngày
80 173 ngày
88 172 ngày
07 171 ngày
86 169 ngày
00 159 ngày
12 155 ngày
42 143 ngày
62 141 ngày
40 140 ngày
82 136 ngày
69 134 ngày
38 126 ngày