Cùng Kubet soi cầu, dự đoán kết quả XSMB 12/06/2023 nhanh nhất – chính xác nhất. Các bộ số được thống kê bởi các chuyên gia, đội ngũ ban quản trị website. Tất cả chỉ dùng cho mục đích tham khảo, bạn nên cân nhắc trước khi chơi. 

Dàn 64 số

00,10,01,20,02,30,03,40,04,50,05,60,06,70,07,80,08,90,09,16,61,26,62,36,63,46,64,56,65,66,76,67
86,68,96,69,14,41,24,42,34,43,44,54,45,74,47,84,48,94,49,19,91,29,92,39,93,59,95,79,97,89,98,99

Dàn 36 số

06,60,16,61,26,62,36,63,46,64,56,65,66,76,67,86,68,96,69,04,40,14,41,24,42,34,43,44,54,45,74,47,84,48,94,49

Dàn 19 số

06,60,16,61,26,62,36,63,46,64,56,65,66,76,67,86,68,96,69

Dàn 9 số

06,60,16,61,26,62,36,63,46
✨ STL 505
✨ Hạ càng 2,7,4,9
✨ kết càng 8,3

Loto nhiều người chơi

24 9,488 người chơi
62 8,908 người chơi
48 7,173 người chơi
02 6,482 người chơi
56 5,446 người chơi
40 4,081 người chơi
45 3,751 người chơi
28 2,185 người chơi
68 1,416 người chơi
09 648 người chơi

Đặc biệt nhiều người chơi

89 9,945 người chơi
04 8,449 người chơi
46 7,920 người chơi
14 6,134 người chơi
02 5,582 người chơi
08 4,346 người chơi
24 3,517 người chơi
80 2,477 người chơi
26 1,301 người chơi
82 877 người chơi

Lotto lâu chưa ra (lotto gan)

09 20 ngày
01 15 ngày
32 14 ngày
74 14 ngày
80 14 ngày
94 13 ngày
87 11 ngày
71 10 ngày
29 9 ngày
53 9 ngày
85 9 ngày
12 8 ngày
30 8 ngày
42 8 ngày
99 8 ngày
06 7 ngày
10 7 ngày
41 7 ngày
55 7 ngày
75 7 ngày
93 7 ngày
97 7 ngày
51 6 ngày
65 6 ngày
08 5 ngày
19 5 ngày
61 5 ngày
62 5 ngày
79 5 ngày
90 5 ngày

Loto ra nhiều trong tháng qua

43 14 lần
56 14 lần
67 14 lần
08 13 lần
21 13 lần
34 12 lần
37 12 lần
49 12 lần
54 12 lần
57 12 lần
63 12 lần
82 12 lần
87 12 lần
91 12 lần
00 11 lần
41 11 lần
44 11 lần
72 11 lần
79 11 lần
81 11 lần
05 10 lần
07 10 lần
15 10 lần
38 10 lần
40 10 lần
42 10 lần
53 10 lần
70 10 lần
76 10 lần
84 10 lần

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

84 366 ngày
25 365 ngày
01 331 ngày
93 271 ngày
90 253 ngày
51 250 ngày
68 248 ngày
50 244 ngày
09 242 ngày
74 236 ngày
99 226 ngày
10 209 ngày
06 204 ngày
29 197 ngày
22 181 ngày
78 179 ngày
80 177 ngày
07 175 ngày
86 173 ngày
00 163 ngày
12 159 ngày
42 147 ngày
62 145 ngày
40 144 ngày
82 140 ngày
69 138 ngày
38 130 ngày
94 126 ngày