Cùng Kubet soi cầu, dự đoán kết quả XSMB 13/06/2023 nhanh nhất – chính xác nhất. Các bộ số được thống kê bởi các chuyên gia, đội ngũ ban quản trị website. Tất cả chỉ dùng cho mục đích tham khảo, bạn nên cân nhắc trước khi chơi. 

Dàn 64 số

02,20,12,21,22,32,23,42,24,52,25,62,26,72,27,82,28,92,29,05,50,15,51,35,53,45,54,55,65,56,75,57
85,58,95,59,03,30,13,31,33,43,34,63,36,73,37,83,38,93,39,08,80,18,81,48,84,68,86,78,87,88,98,89

Dàn 36 số

05,50,15,51,25,52,35,53,45,54,55,65,56,75,57,85,58,95,59,03,30,13,31,23,32,33,43,34,63,36,73,37,83,38,93,39

Dàn 19 số

05,50,15,51,25,52,35,53,45,54,55,65,56,75,57,85,58,95,59

Dàn 9 số

15,51,25,52,35,53,45,54,55
✨ STL 747
✨ Hạ càng 1,3,8,6
✨ kết càng 4,5

Loto nhiều người chơi

37 9,069 người chơi
19 8,449 người chơi
13 7,617 người chơi
81 6,608 người chơi
58 5,847 người chơi
79 4,470 người chơi
27 3,092 người chơi
82 2,212 người chơi
29 1,840 người chơi
93 819 người chơi

Đặc biệt nhiều người chơi

37 9,245 người chơi
83 8,029 người chơi
13 7,371 người chơi
63 6,869 người chơi
51 5,610 người chơi
18 4,619 người chơi
13 3,563 người chơi
93 2,918 người chơi
45 1,143 người chơi
55 614 người chơi

Lotto lâu chưa ra (lotto gan)

09 21 ngày
32 15 ngày
74 15 ngày
80 15 ngày
87 12 ngày
71 11 ngày
29 10 ngày
85 10 ngày
12 9 ngày
30 9 ngày
99 9 ngày
06 8 ngày
10 8 ngày
41 8 ngày
55 8 ngày
75 8 ngày
93 8 ngày
65 7 ngày
08 6 ngày
19 6 ngày
61 6 ngày
62 6 ngày
79 6 ngày
90 6 ngày
17 5 ngày
69 5 ngày

Loto ra nhiều trong tháng qua

56 14 lần
63 14 lần
67 14 lần
34 13 lần
37 13 lần
43 13 lần
08 12 lần
21 12 lần
54 12 lần
57 12 lần
82 12 lần
87 12 lần
00 11 lần
39 11 lần
41 11 lần
42 11 lần
49 11 lần
53 11 lần
72 11 lần
79 11 lần
81 11 lần
91 11 lần
07 10 lần
26 10 lần
38 10 lần
40 10 lần
44 10 lần
51 10 lần
58 10 lần
70 10 lần
76 10 lần
84 10 lần

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

84 367 ngày
25 366 ngày
01 332 ngày
93 272 ngày
90 254 ngày
51 251 ngày
68 249 ngày
50 245 ngày
09 243 ngày
74 237 ngày
99 227 ngày
10 210 ngày
06 205 ngày
29 198 ngày
22 182 ngày
78 180 ngày
80 178 ngày
07 176 ngày
86 174 ngày
00 164 ngày
12 160 ngày
62 146 ngày
40 145 ngày
82 141 ngày
69 139 ngày
38 131 ngày
94 127 ngày