Cùng Kubet soi cầu, dự đoán kết quả XSMB 14/06/2023 nhanh nhất – chính xác nhất. Các bộ số được thống kê bởi các chuyên gia, đội ngũ ban quản trị website. Tất cả chỉ dùng cho mục đích tham khảo, bạn nên cân nhắc trước khi chơi. 

Dàn 64 số

02,20,12,21,22,32,23,42,24,52,25,62,26,72,27,82,28,92,29,05,50,15,51,35,53,45,54,55,65,56,75,57
85,58,95,59,03,30,13,31,33,43,34,63,36,73,37,83,38,93,39,08,80,18,81,48,84,68,86,78,87,88,98,89

Dàn 36 số

05,50,15,51,25,52,35,53,45,54,55,65,56,75,57,85,58,95,59,03,30,13,31,23,32,33,43,34,63,36,73,37,83,38,93,39

Dàn 19 số

05,50,15,51,25,52,35,53,45,54,55,65,56,75,57,85,58,95,59

Dàn 9 số

15,51,25,52,35,53,45,54,55
✨ STL 262
✨ Hạ càng 0,5,8,9
✨ kết càng 0,8

Loto nhiều người chơi

14 9,770 người chơi
51 8,334 người chơi
45 7,115 người chơi
46 6,622 người chơi
61 5,914 người chơi
17 4,687 người chơi
34 3,746 người chơi
47 2,202 người chơi
58 1,831 người chơi
94 813 người chơi

Đặc biệt nhiều người chơi

03 9,437 người chơi
17 8,330 người chơi
70 7,405 người chơi
80 6,645 người chơi
10 5,565 người chơi
13 4,326 người chơi
73 3,262 người chơi
77 2,293 người chơi
57 1,170 người chơi
81 790 người chơi

Lotto lâu chưa ra (lotto gan)

09 22 ngày
32 16 ngày
74 16 ngày
80 16 ngày
87 13 ngày
29 11 ngày
85 11 ngày
12 10 ngày
99 10 ngày
06 9 ngày
55 9 ngày
75 9 ngày
93 9 ngày
08 7 ngày
19 7 ngày
62 7 ngày
90 7 ngày
17 6 ngày
69 6 ngày
13 5 ngày
15 5 ngày
18 5 ngày
24 5 ngày
31 5 ngày
35 5 ngày
59 5 ngày
77 5 ngày
92 5 ngày

Loto ra nhiều trong tháng qua

63 14 lần
34 13 lần
37 13 lần
56 13 lần
67 13 lần
81 13 lần
21 12 lần
41 12 lần
57 12 lần
72 12 lần
82 12 lần
87 12 lần
00 11 lần
05 11 lần
08 11 lần
39 11 lần
42 11 lần
43 11 lần
44 11 lần
49 11 lần
54 11 lần
79 11 lần
91 11 lần
26 10 lần
38 10 lần
40 10 lần
50 10 lần
58 10 lần
70 10 lần
84 10 lần

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

84 368 ngày
25 367 ngày
01 333 ngày
93 273 ngày
90 255 ngày
51 252 ngày
68 250 ngày
50 246 ngày
09 244 ngày
74 238 ngày
99 228 ngày
10 211 ngày
06 206 ngày
29 199 ngày
22 183 ngày
78 181 ngày
80 179 ngày
07 177 ngày
86 175 ngày
00 165 ngày
12 161 ngày
62 147 ngày
40 146 ngày
82 142 ngày
69 140 ngày
38 132 ngày
94 128 ngày