Cùng Kubet soi cầu, dự đoán kết quả XSMB 15/08/2023 nhanh nhất – chính xác nhất. Các bộ số được thống kê bởi các chuyên gia, đội ngũ ban quản trị website. Tất cả chỉ dùng cho mục đích tham khảo, bạn nên cân nhắc trước khi chơi.

Dàn 64 số

05,50,15,51,25,52,35,53,45,54,55,65,56,75,57,85,58,95,59,04,40,14,
41,24,42,34,43,44,64,46,74,47,84,48,94,49,02,20,12,21,22,32,23,62,
26,72,27,82,28,92,29,07,70,17,71,37,73,67,76,77,87,78,97,79

Dàn 36 số

04,40,14,41,24,42,34,43,44,54,45,64,46,74,47,84,48,94
49,02,20,12,21,22,32,23,52,25,62,26,72,27,82,28,92,29

Dàn 19 số

40,14,41,24,42,34,74,47,84,48,94,12,21,22,32,23,52,25,62

Dàn 9 số

14,41,34,74,94,12,32,23,25
✨ STL 754
✨ Hạ càng 1,4,7,8
✨ kết càng 1,9

Loto nhiều người chơi

84 8,653 người chơi
70 7,648 người chơi
99 6,561 người chơi
68 5,208 người chơi
67 4,447 người chơi
28 3,262 người chơi
88 2,900 người chơi
83 1,926 người chơi
86 738 người chơi

Đặc biệt nhiều người chơi

79 9,923 người chơi
32 8,782 người chơi
71 7,476 người chơi
11 6,639 người chơi
27 5,898 người chơi
10 4,734 người chơi
20 3,135 người chơi
15 2,865 người chơi
54 1,781 người chơi
54 755 người chơi

Lotto lâu chưa ra (lotto gan)

81 15 ngày
85 13 ngày
90 12 ngày
98 12 ngày
69 11 ngày
33 9 ngày
58 9 ngày
53 8 ngày
88 8 ngày
94 8 ngày
14 6 ngày
40 6 ngày
66 6 ngày
76 6 ngày
96 6 ngày
97 6 ngày
47 5 ngày
57 5 ngày
59 5 ngày
74 5 ngày

Loto ra nhiều trong tháng qua

08 16 lần
80 15 lần
22 14 lần
60 14 lần
61 14 lần
67 14 lần
37 13 lần
52 13 lần
62 13 lần
43 12 lần
56 12 lần
83 12 lần
89 12 lần
02 11 lần
18 11 lần
42 11 lần
46 11 lần
59 11 lần
72 11 lần
75 11 lần
87 11 lần
26 10 lần
47 10 lần
48 10 lần
79 10 lần
86 10 lần
90 10 lần
94 10 lần

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

84 430 ngày
25 429 ngày
01 395 ngày
90 317 ngày
50 308 ngày
09 306 ngày
74 300 ngày
78 243 ngày
07 239 ngày
00 227 ngày
12 223 ngày
40 208 ngày
82 204 ngày
69 202 ngày
38 194 ngày
13 184 ngày
16 182 ngày
35 178 ngày
27 167 ngày
43 163 ngày
87 159 ngày
24 152 ngày
89 150 ngày
03 148 ngày
92 147 ngày
64 146 ngày
73 142 ngày
45 132 ngày
11 130 ngày
26 127 ngày