Cùng Kubet soi cầu, dự đoán kết quả XSMB 16/08/2023 nhanh nhất – chính xác nhất. Các bộ số được thống kê bởi các chuyên gia, đội ngũ ban quản trị website. Tất cả chỉ dùng cho mục đích tham khảo, bạn nên cân nhắc trước khi chơi.

Dàn 64 số

05,50,15,51,25,52,35,53,45,54,55,65,56,75,57,85,58,95,59,04,40,14,
41,24,42,34,43,44,64,46,74,47,84,48,94,49,02,20,12,21,22,32,23,62,
26,72,27,82,28,92,29,07,70,17,71,37,73,67,76,77,87,78,97,79

Dàn 36 số

04,40,14,41,24,42,34,43,44,54,45,64,46,74,47,84,48,94
49,02,20,12,21,22,32,23,52,25,62,26,72,27,82,28,92,29

Dàn 19 số

40,14,41,24,42,34,74,47,84,48,94,12,21,22,32,23,52,25,62

Dàn 9 số

14,41,34,74,94,12,32,23,25
✨ STL 686
✨ Hạ càng 0,4,8,9
✨ kết càng 4,9

Loto nhiều người chơi

85 8,730 người chơi
45 7,622 người chơi
84 6,109 người chơi
59 5,848 người chơi
42 4,278 người chơi
51 3,366 người chơi
46 2,880 người chơi
50 1,229 người chơi
57 801 người chơi

Đặc biệt nhiều người chơi

14 9,547 người chơi
10 8,595 người chơi
18 7,560 người chơi
21 6,757 người chơi
13 5,354 người chơi
11 4,235 người chơi
34 3,259 người chơi
24 2,073 người chơi
02 1,826 người chơi
28 987 người chơi

Lotto lâu chưa ra (lotto gan)

81 16 ngày
85 14 ngày
98 13 ngày
69 12 ngày
33 10 ngày
58 10 ngày
53 9 ngày
94 9 ngày
14 7 ngày
40 7 ngày
66 7 ngày
76 7 ngày
96 7 ngày
47 6 ngày
57 6 ngày
74 6 ngày
07 5 ngày
09 5 ngày
10 5 ngày
12 5 ngày
50 5 ngày
71 5 ngày
92 5 ngày

Loto ra nhiều trong tháng qua

08 18 lần
22 15 lần
67 15 lần
60 14 lần
61 14 lần
62 14 lần
80 14 lần
52 13 lần
56 13 lần
02 12 lần
37 12 lần
43 12 lần
59 12 lần
83 12 lần
89 12 lần
26 11 lần
42 11 lần
75 11 lần
87 11 lần
90 11 lần
18 10 lần
45 10 lần
46 10 lần
47 10 lần
48 10 lần
78 10 lần
79 10 lần
86 10 lần

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

84 431 ngày
25 430 ngày
01 396 ngày
90 318 ngày
50 309 ngày
09 307 ngày
74 301 ngày
78 244 ngày
07 240 ngày
00 228 ngày
12 224 ngày
40 209 ngày
82 205 ngày
69 203 ngày
38 195 ngày
13 185 ngày
16 183 ngày
35 179 ngày
27 168 ngày
43 164 ngày
87 160 ngày
24 153 ngày
89 151 ngày
03 149 ngày
92 148 ngày
64 147 ngày
73 143 ngày
45 133 ngày
11 131 ngày
26 128 ngày