Cùng Kubet soi cầu, dự đoán kết quả XSMB 17/06/2023 nhanh nhất – chính xác nhất. Các bộ số được thống kê bởi các chuyên gia, đội ngũ ban quản trị website. Tất cả chỉ dùng cho mục đích tham khảo, bạn nên cân nhắc trước khi chơi. 

Dàn 64 số

03,30,13,31,23,32,33,43,34,53,35,63,36,73,37,83,38,93,39,06,60,16,61,26,62,46,64,56,65,66,76,67
86,68,96,69,02,20,12,21,22,42,24,52,25,72,27,82,28,92,29,08,80,18,81,48,84,58,85,78,87,88,98,89

Dàn 36 số

03,30,13,31,23,32,33,43,34,53,35,63,36,73,37,83,38,93,39,06,60,16,61,26,62,46,64,56,65,66,76,67,86,68,96,69

Dàn 19 số

06,60,16,61,26,62,36,63,46,64,56,65,66,76,67,86,68,96,69

Dàn 9 số

16,61,26,62,36,63,46,64,56
✨ STL 373
✨ Hạ càng 2,9,4,8
✨ kết càng 6,5

Loto nhiều người chơi

45 9,495 người chơi
43 8,463 người chơi
41 7,937 người chơi
44 6,304 người chơi
53 5,723 người chơi
51 4,225 người chơi
10 3,866 người chơi
31 2,741 người chơi
42 1,388 người chơi
21 846 người chơi

Đặc biệt nhiều người chơi

12 9,348 người chơi
63 8,006 người chơi
82 7,847 người chơi
64 6,363 người chơi
35 5,722 người chơi
74 4,419 người chơi
45 3,039 người chơi
41 2,803 người chơi
75 1,613 người chơi
62 577 người chơi

Lotto lâu chưa ra (lotto gan)

09 24 ngày
74 18 ngày
80 18 ngày
87 15 ngày
85 13 ngày
12 12 ngày
99 12 ngày
55 11 ngày
75 11 ngày
93 11 ngày
19 9 ngày
62 9 ngày
17 8 ngày
69 8 ngày
15 7 ngày
18 7 ngày
24 7 ngày
35 7 ngày
92 7 ngày
46 6 ngày
76 6 ngày
82 6 ngày
16 5 ngày
22 5 ngày
28 5 ngày
38 5 ngày
40 5 ngày
88 5 ngày
95 5 ngày

Loto ra nhiều trong tháng qua

37 15 lần
63 14 lần
34 13 lần
54 13 lần
57 13 lần
67 13 lần
72 13 lần
81 13 lần
00 12 lần
21 12 lần
41 12 lần
44 12 lần
50 12 lần
56 12 lần
91 12 lần
05 11 lần
08 11 lần
39 11 lần
42 11 lần
43 11 lần
48 11 lần
49 11 lần
66 11 lần
07 10 lần
26 10 lần
40 10 lần
51 10 lần
77 10 lần
79 10 lần
82 10 lần
87 10 lần

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

84 370 ngày
25 369 ngày
01 335 ngày
93 275 ngày
90 257 ngày
51 254 ngày
68 252 ngày
50 248 ngày
09 246 ngày
74 240 ngày
99 230 ngày
10 213 ngày
06 208 ngày
29 201 ngày
22 185 ngày
78 183 ngày
80 181 ngày
07 179 ngày
86 177 ngày
00 167 ngày
12 163 ngày
62 149 ngày
40 148 ngày
82 144 ngày
69 142 ngày
38 134 ngày
94 130 ngày