Cùng Kubet soi cầu, dự đoán kết quả XSMB 18/06/2023 nhanh nhất – chính xác nhất. Các bộ số được thống kê bởi các chuyên gia, đội ngũ ban quản trị website. Tất cả chỉ dùng cho mục đích tham khảo, bạn nên cân nhắc trước khi chơi. 

Dàn 64 số

08,80,18,81,28,82,38,83,48,84,58,85,68,86,78,87,88,98,89,03,30,13,31,23,32,33,43,34,53,35,63,36
73,37,93,39,04,40,14,41,24,42,44,54,45,64,46,74,47,94,49,01,10,11,21,12,51,15,61,16,71,17,91,19

Dàn 36 số

08,80,18,81,28,82,38,83,48,84,58,85,68,86,78,87,88,98,89,04,40,14,41,24,42,34,43,44,54,45,64,46,74,47,94,49

Dàn 19 số

04,40,14,41,24,42,34,43,44,54,45,64,46,74,47,84,48,94,49

Dàn 9 số

14,41,24,42,34,43,44,54,45
✨ STL 171
✨ Hạ càng 5,2,7,4
✨ kết càng 9,3

Loto nhiều người chơi

38 9,284 người chơi
85 8,259 người chơi
98 7,181 người chơi
07 6,508 người chơi
59 5,234 người chơi
93 4,115 người chơi
09 3,917 người chơi
79 2,768 người chơi
45 1,720 người chơi
56 886 người chơi

Đặc biệt nhiều người chơi

38 9,135 người chơi
45 8,363 người chơi
29 7,875 người chơi
57 6,443 người chơi
68 5,045 người chơi
88 4,259 người chơi
18 3,199 người chơi
61 2,424 người chơi
69 1,099 người chơi
80 840 người chơi

Lotto lâu chưa ra (lotto gan)

80 20 ngày
12 14 ngày
99 14 ngày
75 13 ngày
62 11 ngày
17 10 ngày
69 10 ngày
15 9 ngày
24 9 ngày
92 9 ngày
46 8 ngày
76 8 ngày
82 8 ngày
28 7 ngày
38 7 ngày
40 7 ngày
21 6 ngày
27 6 ngày
43 6 ngày
56 6 ngày
60 6 ngày
23 5 ngày
26 5 ngày
34 5 ngày
58 5 ngày

Loto ra nhiều trong tháng qua

37 14 lần
63 14 lần
34 13 lần
57 13 lần
67 13 lần
07 12 lần
08 12 lần
50 12 lần
66 12 lần
81 12 lần
88 12 lần
91 12 lần
05 11 lần
21 11 lần
39 11 lần
42 11 lần
44 11 lần
48 11 lần
49 11 lần
54 11 lần
56 11 lần
72 11 lần
77 11 lần
87 11 lần
00 10 lần
19 10 lần
20 10 lần
25 10 lần
40 10 lần
43 10 lần
45 10 lần
51 10 lần
61 10 lần
79 10 lần
84 10 lần
98 10 lần

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

84 372 ngày
25 371 ngày
01 337 ngày
93 277 ngày
90 259 ngày
51 256 ngày
68 254 ngày
50 250 ngày
09 248 ngày
74 242 ngày
99 232 ngày
10 215 ngày
06 210 ngày
29 203 ngày
22 187 ngày
78 185 ngày
80 183 ngày
07 181 ngày
86 179 ngày
00 169 ngày
12 165 ngày
62 151 ngày
40 150 ngày
82 146 ngày
69 144 ngày
38 136 ngày
94 132 ngày
13 126 ngày