Dự đoán kết quả XSMB 18/3/2023 nhanh nhất – chính xác nhất. Các bộ số được thống kê bởi các chuyên gia, đội ngũ ban quản trị website. Tất cả chỉ dùng cho mục đích tham khảo, bạn nên cân nhắc trước khi chơi.

Dàn 64 số

06,60,16,61,26,62,36,63,46,64,56,65,66,76,67,86,68,96,69,04,40,14,41,24,42,34,43,44,54,45,74,47
84,48,94,49,03,30,13,31,23,32,33,53,35,73,37,83,38,93,39,07,70,17,71,27,72,57,75,77,87,78,97,79

Dàn 36 số

04,40,14,41,24,42,34,43,44,54,45,64,46,74,47,84,48,94,49,03,30,13,31,23,32,33,53,35,63,36,73,37,83,38,93,39

Dàn 19 số

40,14,34,43,43,44,64,46,47,84,94,49,03,32,33,53,36,73,37

Dàn 9 số

40,14,43,44,84,94,33,53,73
✨ STL 618
✨ Hạ càng 2,4,9,7
✨ kết càng 3,0

Loto nhiều người chơi

27 9,107 người chơi
36 8,516 người chơi
40 7,030 người chơi
69 6,317 người chơi
67 5,838 người chơi
26 4,112 người chơi
10 3,732 người chơi
93 2,640 người chơi
73 1,726 người chơi
96 807 người chơi

Đặc biệt nhiều người chơi

26 9,583 người chơi
60 8,603 người chơi
65 7,669 người chơi
20 6,090 người chơi
52 5,031 người chơi
50 4,077 người chơi
23 3,357 người chơi
98 2,656 người chơi
30 1,575 người chơi
53 630 người chơi

Lotto lâu chưa ra (lotto gan)

15 15 ngày
82 15 ngày
91 15 ngày
53 13 ngày
70 12 ngày
16 11 ngày
52 11 ngày
71 11 ngày
02 9 ngày
14 9 ngày
59 9 ngày
13 8 ngày
27 8 ngày
36 8 ngày
73 8 ngày
17 7 ngày
30 7 ngày
57 7 ngày
84 7 ngày
48 6 ngày
62 6 ngày
64 5 ngày
66 5 ngày
68 5 ngày
96 5 ngày
98 5 ngày
99 5 ngày

Loto ra nhiều trong tháng qua

58 16 lần
10 15 lần
11 13 lần
78 13 lần
05 12 lần
09 12 lần
35 12 lần
39 12 lần
41 12 lần
56 12 lần
65 12 lần
89 12 lần
92 12 lần
04 11 lần
46 11 lần
49 11 lần
60 11 lần
75 11 lần
79 11 lần
94 11 lần
08 10 lần
16 10 lần
20 10 lần
26 10 lần
34 10 lần
38 10 lần
44 10 lần
47 10 lần
55 10 lần
62 10 lần
74 10 lần
97 10 lần

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

33 434 ngày
26 405 ngày
31 380 ngày
47 295 ngày
84 280 ngày
25 279 ngày
08 266 ngày
72 246 ngày
01 245 ngày
73 219 ngày
03 206 ngày
32 201 ngày
17 198 ngày
44 197 ngày
93 185 ngày
90 167 ngày
51 164 ngày
68 162 ngày
83 159 ngày
50 158 ngày
09 156 ngày
74 150 ngày
53 146 ngày
99 140 ngày
39 138 ngày
04 137 ngày
85 134 ngày
46 131 ngày
67 126 ngày