Cùng Kubet soi cầu, dự đoán kết quả XSMB 21/06/2023 nhanh nhất – chính xác nhất. Các bộ số được thống kê bởi các chuyên gia, đội ngũ ban quản trị website. Tất cả chỉ dùng cho mục đích tham khảo, bạn nên cân nhắc trước khi chơi. 

Dàn 64 số

09,90,19,91,29,92,39,93,49,94,59,95,69,96,79,97,89,98,99,03,30,13,31,23,32,33,43,34,53,35,63,36
73,37,83,38,05,50,15,51,25,52,45,54,55,65,56,75,57,85,58,00,10,01,20,02,40,04,60,06,70,07,80,08

Dàn 36 số

05,50,15,51,25,52,35,53,45,54,55,65,56,75,57,85,58,95,59,00,10,01,20,02,30,03,40,04,60,06,70,07,80,08,90,09

Dàn 19 số

05,50,15,51,25,52,35,53,45,54,55,65,56,75,57,85,58,95,59

Dàn 9 số

15,51,25,52,35,53,45,54,55
✨ STL 636
✨ Hạ càng 8,2,6,1
✨ kết càng 7,4

Loto nhiều người chơi

23 9,479 người chơi
85 8,626 người chơi
20 7,181 người chơi
16 6,645 người chơi
52 5,405 người chơi
82 4,490 người chơi
36 3,659 người chơi
56 2,004 người chơi
96 1,083 người chơi
35 855 người chơi

Đặc biệt nhiều người chơi

55 9,238 người chơi
25 8,066 người chơi
15 7,527 người chơi
12 6,674 người chơi
21 5,052 người chơi
33 4,811 người chơi
53 3,701 người chơi
18 2,197 người chơi
58 1,160 người chơi
51 542 người chơi

Lotto lâu chưa ra (lotto gan)

80 23 ngày
12 17 ngày
17 13 ngày
69 13 ngày
28 10 ngày
38 10 ngày
40 10 ngày
21 9 ngày
43 9 ngày
34 8 ngày
10 7 ngày
47 7 ngày
65 7 ngày
78 7 ngày
81 7 ngày
05 6 ngày
11 6 ngày
36 6 ngày
54 6 ngày
86 6 ngày
90 6 ngày
00 5 ngày
04 5 ngày
37 5 ngày
41 5 ngày
44 5 ngày
48 5 ngày
59 5 ngày
89 5 ngày

Loto ra nhiều trong tháng qua

63 14 lần
07 13 lần
08 13 lần
37 13 lần
67 13 lần
88 13 lần
66 12 lần
72 12 lần
81 12 lần
91 12 lần
15 11 lần
19 11 lần
25 11 lần
34 11 lần
39 11 lần
44 11 lần
48 11 lần
49 11 lần
50 11 lần
51 11 lần
57 11 lần
61 11 lần
84 11 lần
00 10 lần
20 10 lần
26 10 lần
42 10 lần
54 10 lần
58 10 lần
82 10 lần
87 10 lần
98 10 lần

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

84 375 ngày
25 374 ngày
01 340 ngày
93 280 ngày
90 262 ngày
68 257 ngày
50 253 ngày
09 251 ngày
74 245 ngày
99 235 ngày
10 218 ngày
06 213 ngày
29 206 ngày
22 190 ngày
78 188 ngày
80 186 ngày
07 184 ngày
86 182 ngày
00 172 ngày
12 168 ngày
62 154 ngày
40 153 ngày
82 149 ngày
69 147 ngày
38 139 ngày
94 135 ngày
13 129 ngày
16 127 ngày
41 126 ngày