Cùng Kubet soi cầu, dự đoán kết quả XSMB 22/06/2023 nhanh nhất – chính xác nhất. Các bộ số được thống kê bởi các chuyên gia, đội ngũ ban quản trị website. Tất cả chỉ dùng cho mục đích tham khảo, bạn nên cân nhắc trước khi chơi. 

Dàn 64 số

03,30,13,31,23,32,33,43,34,53,35,63,36,73,37,83,38,93,39,04,40,14,41,24,42,44,54,45,64,46,74,47
84,48,94,49,07,70,17,71,27,72,57,75,67,76,77,87,78,97,79,05,50,15,51,25,52,55,65,56,85,58,95,59

Dàn 36 số

07,70,17,71,27,72,37,73,47,74,57,75,67,76,77,87,78,97,79,05,50,15,51,25,52,35,53,45,54,55,65,56,85,58,95,59

Dàn 19 số

07,70,17,71,27,72,37,73,47,74,57,75,67,76,77,87,78,97,79

Dàn 9 số

71,27,72,37,73,47,74,57,75
✨ STL 474
✨ Hạ càng 1,5,8,7
✨ kết càng 3,0

Loto nhiều người chơi

42 9,318 người chơi
49 8,086 người chơi
52 7,848 người chơi
29 6,271 người chơi
12 5,878 người chơi
04 4,995 người chơi
20 3,040 người chơi
47 2,976 người chơi
34 1,940 người chơi
24 866 người chơi

Đặc biệt nhiều người chơi

27 9,197 người chơi
23 8,848 người chơi
34 7,415 người chơi
40 6,248 người chơi
14 5,961 người chơi
37 4,769 người chơi
07 3,731 người chơi
17 2,979 người chơi
29 1,379 người chơi
72 575 người chơi

Lotto lâu chưa ra (lotto gan)

80 24 ngày
12 18 ngày
17 14 ngày
69 14 ngày
38 11 ngày
40 11 ngày
43 10 ngày
10 8 ngày
65 8 ngày
81 8 ngày
05 7 ngày
36 7 ngày
54 7 ngày
86 7 ngày
00 6 ngày
37 6 ngày
41 6 ngày
44 6 ngày
89 6 ngày
09 5 ngày
20 5 ngày
35 5 ngày
93 5 ngày
97 5 ngày

Loto ra nhiều trong tháng qua

08 13 lần
37 13 lần
63 13 lần
67 13 lần
88 13 lần
91 13 lần
07 12 lần
25 12 lần
48 12 lần
49 12 lần
66 12 lần
72 12 lần
81 12 lần
26 11 lần
34 11 lần
39 11 lần
44 11 lần
51 11 lần
57 11 lần
00 10 lần
01 10 lần
02 10 lần
15 10 lần
19 10 lần
20 10 lần
21 10 lần
42 10 lần
50 10 lần
58 10 lần
61 10 lần
84 10 lần
87 10 lần
98 10 lần

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

84 376 ngày
25 375 ngày
01 341 ngày
93 281 ngày
90 263 ngày
68 258 ngày
50 254 ngày
09 252 ngày
74 246 ngày
99 236 ngày
10 219 ngày
06 214 ngày
29 207 ngày
22 191 ngày
78 189 ngày
80 187 ngày
07 185 ngày
86 183 ngày
00 173 ngày
12 169 ngày
62 155 ngày
40 154 ngày
82 150 ngày
69 148 ngày
38 140 ngày
94 136 ngày
13 130 ngày
16 128 ngày
41 127 ngày