Cùng Kubet soi cầu, dự đoán kết quả XSMB 23/04/2023 nhanh nhất – chính xác nhất. Các bộ số được thống kê bởi các chuyên gia, đội ngũ ban quản trị website. Tất cả chỉ dùng cho mục đích tham khảo, bạn nên cân nhắc trước khi chơi. 

Dàn 64 số

07,70,17,71,27,72,37,73,47,74,57,75,67,76,77,87,78,97,79,05,50,15,51,25,52,35,53,45,54,55,65,56
85,58,95,59,08,80,18,81,28,82,38,83,48,84,68,86,88,98,89,02,20,12,21,22,32,23,42,24,62,26,92,29

Dàn 36 số

05,50,15,51,25,52,35,53,45,54,55,65,56,75,57,85,58,95,59,08,80,18,81,28,82,38,83,48,84,68,86,78,87,88,98,89

Dàn 19 số

15,51,25,52,35,53,85,58,95,59,08,80,68,86,78,87,88,98,89

Dàn 9 số

52,35,53,85,58,95,59,08,89
✨ STL 636
✨ Hạ càng 1,4,6,9
✨ kết càng 2,0

Loto nhiều người chơi

49 9,352 người chơi
71 8,603 người chơi
24 7,660 người chơi
78 6,028 người chơi
73 5,110 người chơi
13 4,173 người chơi
74 3,347 người chơi
61 2,769 người chơi
01 1,321 người chơi
50 897 người chơi

Đặc biệt nhiều người chơi

47 9,475 người chơi
49 8,726 người chơi
17 7,878 người chơi
40 6,337 người chơi
91 5,711 người chơi
41 4,709 người chơi
72 3,897 người chơi
79 2,192 người chơi
29 1,942 người chơi
02 892 người chơi

Lotto lâu chưa ra (lotto gan)

06 15 ngày
73 13 ngày
45 11 ngày
64 11 ngày
54 10 ngày
82 10 ngày
66 9 ngày
96 9 ngày
98 9 ngày
09 8 ngày
79 8 ngày
55 7 ngày
83 7 ngày
10 6 ngày
20 6 ngày
26 6 ngày
28 6 ngày
37 6 ngày
56 6 ngày
70 6 ngày
12 5 ngày
68 5 ngày
76 5 ngày
92 5 ngày

Loto ra nhiều trong tháng qua

16 14 lần
17 14 lần
23 14 lần
44 14 lần
52 13 lần
58 13 lần
04 12 lần
39 12 lần
49 12 lần
60 12 lần
14 11 lần
32 11 lần
33 11 lần
34 11 lần
56 11 lần
59 11 lần
85 11 lần
95 11 lần
03 10 lần
12 10 lần
30 10 lần
42 10 lần
69 10 lần
71 10 lần
72 10 lần
84 10 lần
96 10 lần
99 10 lần

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

31 416 ngày
47 331 ngày
84 316 ngày
25 315 ngày
08 302 ngày
72 282 ngày
01 281 ngày
32 237 ngày
17 234 ngày
93 221 ngày
90 203 ngày
51 200 ngày
68 198 ngày
50 194 ngày
09 192 ngày
74 186 ngày
53 182 ngày
99 176 ngày
46 167 ngày
10 159 ngày
06 154 ngày
29 147 ngày
96 143 ngày
54 134 ngày
22 131 ngày
78 129 ngày
80 127 ngày
88 126 ngày
07 125 ngày