Cùng Kubet soi cầu, dự đoán kết quả XSMB 24/04/2023 nhanh nhất – chính xác nhất. Các bộ số được thống kê bởi các chuyên gia, đội ngũ ban quản trị website. Tất cả chỉ dùng cho mục đích tham khảo, bạn nên cân nhắc trước khi chơi. 

Dàn 64 số

07,70,17,71,27,72,37,73,47,74,57,75,67,76,77,87,78,97,79,05,50,15,51,25,52,35,53,45,54,55,65,56
85,58,95,59,08,80,18,81,28,82,38,83,48,84,68,86,88,98,89,02,20,12,21,22,32,23,42,24,62,26,92,29

Dàn 36 số

05,50,15,51,25,52,35,53,45,54,55,65,56,75,57,85,58,95,59,08,80,18,81,28,82,38,83,48,84,68,86,78,87,88,98,89

Dàn 19 số

15,51,25,52,35,53,85,58,95,59,08,80,68,86,78,87,88,98,89

Dàn 9 số

52,35,53,85,58,95,59,08,89
✨ STL 753
✨ Hạ càng 1,5,7,0
✨ kết càng 4,8

Loto nhiều người chơi

35 9,476 người chơi
38 8,868 người chơi
26 7,057 người chơi
86 6,717 người chơi
39 5,593 người chơi
13 4,677 người chơi
61 3,893 người chơi
96 2,935 người chơi
15 1,666 người chơi
51 788 người chơi

Đặc biệt nhiều người chơi

69 9,127 người chơi
66 8,605 người chơi
44 7,678 người chơi
40 6,574 người chơi
88 5,394 người chơi
52 4,805 người chơi
89 3,028 người chơi
15 2,968 người chơi
39 1,786 người chơi
56 856 người chơi

Lotto lâu chưa ra (lotto gan)

73 14 ngày
45 12 ngày
64 12 ngày
54 11 ngày
66 10 ngày
98 10 ngày
09 9 ngày
55 8 ngày
83 8 ngày
10 7 ngày
20 7 ngày
26 7 ngày
56 7 ngày
70 7 ngày
12 6 ngày
68 6 ngày
02 5 ngày
18 5 ngày
27 5 ngày
33 5 ngày
40 5 ngày
44 5 ngày
58 5 ngày
74 5 ngày
81 5 ngày

Loto ra nhiều trong tháng qua

16 15 lần
17 14 lần
23 14 lần
39 13 lần
44 13 lần
58 13 lần
14 12 lần
60 12 lần
32 11 lần
33 11 lần
34 11 lần
42 11 lần
52 11 lần
95 11 lần
03 10 lần
04 10 lần
12 10 lần
30 10 lần
49 10 lần
53 10 lần
59 10 lần
63 10 lần
71 10 lần
84 10 lần
96 10 lần
99 10 lần

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

31 417 ngày
47 332 ngày
84 317 ngày
25 316 ngày
08 303 ngày
72 283 ngày
01 282 ngày
32 238 ngày
17 235 ngày
93 222 ngày
90 204 ngày
51 201 ngày
68 199 ngày
50 195 ngày
09 193 ngày
74 187 ngày
53 183 ngày
99 177 ngày
46 168 ngày
10 160 ngày
06 155 ngày
29 148 ngày
96 144 ngày
54 135 ngày
22 132 ngày
78 130 ngày
80 128 ngày
88 127 ngày
07 126 ngày