Cùng Kubet soi cầu, dự đoán kết quả XSMB 25/06/2023 nhanh nhất – chính xác nhất. Các bộ số được thống kê bởi các chuyên gia, đội ngũ ban quản trị website. Tất cả chỉ dùng cho mục đích tham khảo, bạn nên cân nhắc trước khi chơi. 

Dàn 64 số

07,70,17,71,27,72,37,73,47,74,57,75,67,76,77,87,78,97,79,04,40,14,41,24,42,34,43,44,54,45,64,46
84,48,94,49,05,50,15,51,25,52,35,53,55,65,56,85,58,95,59,02,20,12,21,22,32,23,62,26,82,28,92,29

Dàn 36 số

05,50,15,51,25,52,35,53,45,54,55,65,56,75,57,85,58,95,59,02,20,12,21,22,32,23,42,24,62,26,72,27,82,28,92,29

Dàn 19 số

05,50,15,51,25,52,35,53,45,54,55,65,56,75,57,85,58,95,59

Dàn 9 số

25,52,35,53,45,54,55,65,56
✨ STL 181
✨ Hạ càng 2,6,4,2
✨ kết càng 5,7

Loto nhiều người chơi

89 9,323 người chơi
48 8,143 người chơi
78 7,456 người chơi
94 6,614 người chơi
79 5,181 người chơi
28 4,384 người chơi
35 3,814 người chơi
74 2,727 người chơi
69 1,816 người chơi
07 732 người chơi

Đặc biệt nhiều người chơi

77 9,445 người chơi
09 8,892 người chơi
23 7,739 người chơi
67 6,581 người chơi
89 5,458 người chơi
46 4,025 người chơi
26 3,111 người chơi
69 2,139 người chơi
44 1,632 người chơi
14 597 người chơi

Lotto lâu chưa ra (lotto gan)

80 27 ngày
12 21 ngày
38 14 ngày
40 14 ngày
10 11 ngày
65 11 ngày
86 10 ngày
37 9 ngày
93 8 ngày
45 7 ngày
77 7 ngày
98 7 ngày
19 6 ngày
92 6 ngày
94 6 ngày
14 5 ngày
23 5 ngày
31 5 ngày
50 5 ngày
63 5 ngày
64 5 ngày
71 5 ngày
79 5 ngày

Loto ra nhiều trong tháng qua

05 13 lần
39 13 lần
48 13 lần
57 13 lần
88 13 lần
07 12 lần
25 12 lần
37 12 lần
42 12 lần
44 12 lần
63 12 lần
67 12 lần
81 12 lần
91 12 lần
08 11 lần
20 11 lần
24 11 lần
26 11 lần
34 11 lần
49 11 lần
61 11 lần
66 11 lần
72 11 lần
02 10 lần
13 10 lần
15 10 lần
46 10 lần
50 10 lần
51 10 lần
58 10 lần
68 10 lần
70 10 lần
84 10 lần
87 10 lần
98 10 lần

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

84 379 ngày
25 378 ngày
01 344 ngày
93 284 ngày
90 266 ngày
68 261 ngày
50 257 ngày
09 255 ngày
74 249 ngày
99 239 ngày
10 222 ngày
06 217 ngày
29 210 ngày
22 194 ngày
78 192 ngày
80 190 ngày
07 188 ngày
86 186 ngày
00 176 ngày
12 172 ngày
62 158 ngày
40 157 ngày
82 153 ngày
69 151 ngày
38 143 ngày
94 139 ngày
13 133 ngày
16 131 ngày
41 130 ngày
35 127 ngày
71 126 ngày