Cùng Kubet soi cầu, dự đoán kết quả XSMB 28/06/2023 nhanh nhất – chính xác nhất. Các bộ số được thống kê bởi các chuyên gia, đội ngũ ban quản trị website. Tất cả chỉ dùng cho mục đích tham khảo, bạn nên cân nhắc trước khi chơi. 

Dàn 64 số

002,20,12,21,22,32,23,42,24,52,25,62,26,72,27,82,28,92,29,09,90,19,91,39,93,49,94,59,95,69,96,79
97,89,98,99,04,40,14,41,34,43,44,54,45,64,46,74,47,84,48,07,70,17,71,37,73,57,75,67,76,77,87,78

Dàn 36 số

04,40,14,41,24,42,34,43,44,54,45,64,46,74,47,84,48,94,49,07,70,17,71,27,72,37,73,57,75,67,76,77,87,78,97,79

Dàn 19 số

07,70,17,71,27,72,37,73,47,74,57,75,67,76,77,87,78,97,79

Dàn 9 số

27,72,37,73,47,74,57,75,67
✨ STL 353
✨ Hạ càng 2,9,4,1
✨ kết càng 0,7

Loto nhiều người chơi

04 9,223 người chơi
14 8,508 người chơi
47 7,926 người chơi
34 6,007 người chơi
54 5,102 người chơi
29 4,673 người chơi
94 3,003 người chơi
69 2,617 người chơi
27 1,540 người chơi
64 795 người chơi

Đặc biệt nhiều người chơi

42 9,835 người chơi
28 8,900 người chơi
32 7,350 người chơi
72 6,652 người chơi
44 5,621 người chơi
14 4,609 người chơi
47 3,062 người chơi
94 2,372 người chơi
04 1,831 người chơi
79 537 người chơi

Lotto lâu chưa ra (lotto gan)

80 30 ngày
38 17 ngày
40 17 ngày
10 14 ngày
65 14 ngày
86 13 ngày
37 12 ngày
45 10 ngày
98 10 ngày
94 9 ngày
14 8 ngày
31 8 ngày
64 8 ngày
08 7 ngày
32 7 ngày
53 7 ngày
76 7 ngày
88 7 ngày
04 6 ngày
11 6 ngày
22 6 ngày
25 6 ngày
26 6 ngày
49 6 ngày
75 6 ngày
83 6 ngày
90 6 ngày
00 5 ngày
66 5 ngày

Loto ra nhiều trong tháng qua

07 15 lần
05 14 lần
57 14 lần
34 13 lần
44 13 lần
42 12 lần
48 12 lần
61 12 lần
63 12 lần
68 12 lần
81 12 lần
02 11 lần
39 11 lần
46 11 lần
66 11 lần
84 11 lần
87 11 lần
88 11 lần
08 10 lần
13 10 lần
15 10 lần
24 10 lần
25 10 lần
26 10 lần
37 10 lần
43 10 lần
49 10 lần
50 10 lần
51 10 lần
58 10 lần
67 10 lần
70 10 lần
79 10 lần
82 10 lần

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

84 382 ngày
25 381 ngày
01 347 ngày
90 269 ngày
68 264 ngày
50 260 ngày
09 258 ngày
74 252 ngày
99 242 ngày
10 225 ngày
06 220 ngày
29 213 ngày
22 197 ngày
78 195 ngày
80 193 ngày
07 191 ngày
86 189 ngày
00 179 ngày
12 175 ngày
62 161 ngày
40 160 ngày
82 156 ngày
69 154 ngày
38 146 ngày
94 142 ngày
13 136 ngày
16 134 ngày
41 133 ngày
35 130 ngày
71 129 ngày