Cùng Kubet soi cầu, dự đoán kết quả XSMB 29/3/2023 nhanh nhất – chính xác nhất. Các bộ số được thống kê bởi các chuyên gia, đội ngũ ban quản trị website. Tất cả chỉ dùng cho mục đích tham khảo, bạn nên cân nhắc trước khi chơi. 

Dàn 64 số

05,50,15,51,25,52,35,53,45,54,55,65,56,75,57,85,58,95,59,04,40,14,41,24,42,34,43,44,64,46,74,47
84,48,94,49,02,20,12,21,22,32,23,62,26,72,27,82,28,92,29,06,60,16,61,36,63,66,76,67,86,68,96,69

Dàn 36 số

04,40,14,41,24,42,34,43,44,54,45,64,46,74,47,84,48,94,49,05,50,15,51,25,52,35,53,55,65,56,75,57,85,58,95,59

Dàn 19 số

14,41,34,43,54,45,47,84,49,05,50,15,25,52,75,57,95,59,74

Dàn 9 số

41,34,45,47,05,50,75,57,95
✨ STL 444
✨ Hạ càng 1,7,4,8
✨ kết càng 3,9

Loto nhiều người chơi

26 9,640 người chơi
36 8,707 người chơi
69 7,622 người chơi
27 6,045 người chơi
28 5,383 người chơi
06 4,043 người chơi
77 3,995 người chơi
12 2,330 người chơi
29 1,519 người chơi
54 687 người chơi

Đặc biệt nhiều người chơi

29 9,805 người chơi
23 8,323 người chơi
22 7,899 người chơi
39 6,182 người chơi
62 5,387 người chơi
69 4,946 người chơi
68 3,368 người chơi
99 2,869 người chơi
36 1,374 người chơi
96 948 người chơi

Lotto lâu chưa ra (lotto gan)

25 15 ngày
80 15 ngày
87 15 ngày
76 14 ngày
24 13 ngày
45 12 ngày
11 11 ngày
75 11 ngày
27 10 ngày
47 10 ngày
93 10 ngày
03 9 ngày
21 9 ngày
77 8 ngày
12 7 ngày
15 7 ngày
39 7 ngày
48 7 ngày
51 7 ngày
62 7 ngày
86 7 ngày
29 6 ngày
61 5 ngày
94 5 ngày

Loto ra nhiều trong tháng qua

46 16 lần
26 15 lần
56 15 lần
58 14 lần
92 14 lần
34 13 lần
74 13 lần
97 13 lần
04 12 lần
05 12 lần
20 12 lần
44 12 lần
60 12 lần
85 12 lần
89 12 lần
09 11 lần
49 11 lần
63 11 lần
78 11 lần
11 10 lần
22 10 lần
23 10 lần
33 10 lần
39 10 lần
57 10 lần
79 10 lần
96 10 lần

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

33 445 ngày
26 416 ngày
31 391 ngày
47 306 ngày
84 291 ngày
25 290 ngày
08 277 ngày
72 257 ngày
01 256 ngày
32 212 ngày
17 209 ngày
44 208 ngày
93 196 ngày
90 178 ngày
51 175 ngày
68 173 ngày
50 169 ngày
09 167 ngày
74 161 ngày
53 157 ngày
99 151 ngày
39 149 ngày
04 148 ngày
85 145 ngày
46 142 ngày
67 137 ngày
10 134 ngày
11 132 ngày
06 129 ngày