Cùng Kubet soi cầu, dự đoán kết quả XSMB 30/3/2023 nhanh nhất – chính xác nhất. Các bộ số được thống kê bởi các chuyên gia, đội ngũ ban quản trị website. Tất cả chỉ dùng cho mục đích tham khảo, bạn nên cân nhắc trước khi chơi. 

Dàn 64 số

05,50,15,51,25,52,35,53,45,54,55,65,56,75,57,85,58,95,59,04,40,14,41,24,42,34,43,44,64,46,74,47
84,48,94,49,02,20,12,21,22,32,23,62,26,72,27,82,28,92,29,06,60,16,61,36,63,66,76,67,86,68,96,69

Dàn 36 số

04,40,14,41,24,42,34,43,44,54,45,64,46,74,47,84,48,94,49,05,50,15,51,25,52,35,53,55,65,56,75,57,85,58,95,59

Dàn 19 số

14,41,34,43,54,45,47,84,49,05,50,15,25,52,75,57,95,59,74

Dàn 9 số

41,34,45,47,05,50,75,57,95
✨ STL 753
✨ Hạ càng 1,5,7,8
✨ kết càng 2.4

Loto nhiều người chơi

64 9,058 người chơi
36 8,235 người chơi
75 7,282 người chơi
27 6,186 người chơi
28 5,959 người chơi
64 4,702 người chơi
77 3,431 người chơi
12 2,724 người chơi
29 1,395 người chơi
34 502 người chơi

Đặc biệt nhiều người chơi

55 9,907 người chơi
52 8,848 người chơi
22 7,153 người chơi
34 6,552 người chơi
76 5,404 người chơi
69 4,073 người chơi
11 3,228 người chơi
64 2,772 người chơi
36 1,741 người chơi
88 713 người chơi

Lotto lâu chưa ra (lotto gan)

25 16 ngày
87 16 ngày
76 15 ngày
24 14 ngày
45 13 ngày
11 12 ngày
75 12 ngày
27 11 ngày
47 11 ngày
93 11 ngày
21 10 ngày
77 9 ngày
12 8 ngày
15 8 ngày
48 8 ngày
51 8 ngày
62 8 ngày
86 8 ngày
29 7 ngày
94 6 ngày
06 5 ngày
35 5 ngày
40 5 ngày
54 5 ngày
57 5 ngày
69 5 ngày
83 5 ngày

Loto ra nhiều trong tháng qua

56 17 lần
46 16 lần
26 15 lần
74 14 lần
92 14 lần
44 13 lần
58 13 lần
60 13 lần
85 13 lần
04 12 lần
05 12 lần
89 12 lần
97 12 lần
33 11 lần
34 11 lần
49 11 lần
63 11 lần
09 10 lần
10 10 lần
11 10 lần
20 10 lần
22 10 lần
23 10 lần
39 10 lần
57 10 lần
73 10 lần
78 10 lần
79 10 lần
95 10 lần
96 10 lần

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

33 446 ngày
26 417 ngày
31 392 ngày
47 307 ngày
84 292 ngày
25 291 ngày
08 278 ngày
72 258 ngày
01 257 ngày
32 213 ngày
17 210 ngày
44 209 ngày
93 197 ngày
90 179 ngày
51 176 ngày
68 174 ngày
50 170 ngày
09 168 ngày
74 162 ngày
53 158 ngày
99 152 ngày
39 150 ngày
04 149 ngày
85 146 ngày
46 143 ngày
10 135 ngày
11 133 ngày
06 130 ngày