Cùng Kubet soi cầu, dự đoán kết quả XSMB 31/3/2023 nhanh nhất – chính xác nhất. Các bộ số được thống kê bởi các chuyên gia, đội ngũ ban quản trị website. Tất cả chỉ dùng cho mục đích tham khảo, bạn nên cân nhắc trước khi chơi. 

Dàn 64 số

05,50,15,51,25,52,35,53,45,54,55,65,56,75,57,85,58,95,59,04,40,14,41,24,42,34,43,44,64,46,74,47
84,48,94,49,02,20,12,21,22,32,23,62,26,72,27,82,28,92,29,06,60,16,61,36,63,66,76,67,86,68,96,69

Dàn 36 số

04,40,14,41,24,42,34,43,44,54,45,64,46,74,47,84,48,94,49,05,50,15,51,25,52,35,53,55,65,56,75,57,85,58,95,59

Dàn 19 số

14,41,34,43,54,45,47,84,49,05,50,15,25,52,75,57,95,59,74

Dàn 9 số

41,34,45,47,05,50,75,57,95
✨ STL 643
✨ Hạ càng 2,5,7,8
✨ kết càng 1,0

Loto nhiều người chơi

24 9,260 người chơi
48 8,766 người chơi
16 7,121 người chơi
43 6,748 người chơi
41 5,529 người chơi
12 4,234 người chơi
46 3,045 người chơi
36 2,951 người chơi
63 1,460 người chơi
61 723 người chơi

Đặc biệt nhiều người chơi

09 9,138 người chơi
60 8,908 người chơi
69 7,184 người chơi
89 6,523 người chơi
02 5,042 người chơi
00 4,049 người chơi
10 3,785 người chơi
68 2,220 người chơi
86 1,426 người chơi
99 992 người chơi

Lotto lâu chưa ra (lotto gan)

25 17 ngày
87 17 ngày
76 16 ngày
24 15 ngày
11 13 ngày
27 12 ngày
47 12 ngày
93 12 ngày
21 11 ngày
77 10 ngày
15 9 ngày
48 9 ngày
51 9 ngày
62 9 ngày
06 6 ngày
35 6 ngày
54 6 ngày
57 6 ngày
69 6 ngày
83 6 ngày
14 5 ngày
49 5 ngày
50 5 ngày
59 5 ngày
79 5 ngày
90 5 ngày
97 5 ngày

Loto ra nhiều trong tháng qua

56 17 lần
26 15 lần
46 15 lần
74 15 lần
85 14 lần
44 13 lần
92 13 lần
23 12 lần
97 12 lần
05 11 lần
20 11 lần
33 11 lần
34 11 lần
39 11 lần
49 11 lần
58 11 lần
60 11 lần
63 11 lần
95 11 lần
04 10 lần
09 10 lần
10 10 lần
17 10 lần
22 10 lần
57 10 lần
73 10 lần
78 10 lần
79 10 lần
89 10 lần
96 10 lần

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

33 447 ngày
26 418 ngày
31 393 ngày
47 308 ngày
84 293 ngày
25 292 ngày
08 279 ngày
72 259 ngày
01 258 ngày
32 214 ngày
17 211 ngày
44 210 ngày
93 198 ngày
90 180 ngày
51 177 ngày
68 175 ngày
50 171 ngày
09 169 ngày
74 163 ngày
53 159 ngày
99 153 ngày
39 151 ngày
85 147 ngày
46 144 ngày
10 136 ngày
11 134 ngày
06 131 ngày